El Matrimoni

 

Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.

Génesis 2:24

 

Matrimoni

 

El sagrament del Matrimoni crea entre els cònjuges un vincle perpetu i exclusiu. Déu mateix ratifica el consentiment dels esposos. Per tant, el Matrimoni estona i consumat entre batejats no podrà ser mai dissolt. D’altra banda, aquest sagrament confereix als esposos la gràcia necessària per a aconseguir la santedat en la vida conjugal i acollir i educar responsablement als fills.

En la Parròquia, pots realitzar:

  • L’expedient matrimonial
  • Els cursets prematrimonials
  • La celebració

*Més informació al Despatx Parroquial